Nasze przedszkolaki

Przedszkole przy ulicy Wołowskiej rozpoczęło swoją działalność 1 września 2011 roku,

Do tej pory odbyły się imprezy: Pasowanie na przedszkolaka, odwiedziny Św. Mikołaja, wspólne kolędowanie  z Rodzicami, Uroczysty Dzień Babci i Dziadka,
 Zabawa Karnawałowa, Przygoda z Zajączkiem Wielkanocnym,
Przedstawienia na Dzień Mamy i Taty oraz zabawy z Okazji Dnia Dziecka
min. Zabawa z Kucykiem Kiss


Szanujemy prawa naszych dzieci i na co dzień funkcjonujemy zgodnie z nimi

MY, DZIECI MAMY SWOJE PRAWA:

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. Dz. U. Z 23 grudnia 1991 r. Nr 120, poz. 526
W jej rozumieniu "DZIECKO" oznacza każdą istotę w wieku poniżej osiemnastu lat.
Prawa zawarte w konwencji są respektowane i gwarantowane wobec każdego dziecka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, niezależnie od rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych,

Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Spisali dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać:


Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.

Tak się tu wiersze poukładały,
Prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały
Najlepiej, jak umiecie.

Szanuj mnie, żebym szanowała innych.
Wybaczaj, żebym umiała wybaczać.
Słuchaj, żebym umiała słuchać.
Nie bij, żebym nie biła.
Rozmawiaj ze mną, żebym umiała rozmawiać.
Nie wyśmiewaj.
Nie obrażaj
Nie lekceważ.
Kochaj mnie, żebym umiała kochać.
Uczę się życia od ciebie.


Ostania aktualizacja: 2021-03-30